SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

Amacımız;

  • Bugünün ihitiyaçlarına cevap vermek için hizmet sağlarken, gelecek kuşakların ihityaçlarını karşılayabilme yeteneklerini tehlikeye atmamak,
  • Doğal çevreyi korurken, ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek,
  • Çevreye olan etkimizi, karbon ayak izimizi minimize ederek ve yeryüzündeki tüm canlıların yaşam kalitesini koruyarak gerçek bir hizmet kalitesi elde etmektir.
  • Şirketimiz personellerine çevreyle ilgili eğitimler vererek, çevre bilincini oluşturur.
  •  Yeşil Temizlik esasını göz önünde bulundurarak, doğayı ve insanı korumak amacı ile çevre dostu kimyasallar ve ekipmanlar kullanır. Kullanılan tüm bu kimyasalların MSDS raporları (Material Safety Data Sheet – Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) hizmet verilen/verilecek olan proje yetkilisine iletilir.
  • Hizmet verilirken oluşan atıkları azaltıcı önlemler alır ve oluşanların da çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlar. 
  • Düzenli olarak verilen teknik ve kişisel gelişim eğitimleri ile personellerin bireysel gelişimlerine katkı sağlar,
  • Kadın ve erkek çalışanlarına eşit fırsatlar sunan Artemiz’in yönetim kadrosunun büyük kısmı kadınlardan oluşur. Sahada çalışan temizlik personeli gibi tüm alanlarda da kadın istihdamına önem verir.
  • Ekonomik ve sosyal kalkınmayı bir bütün olarak değerlendirir, ekonomik büyüme sağlarken iş etiği, işçi hakları ve adil ticareti ile daima topluma faydayı gözetir.

Çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilir kalkınma anlayışımız ile faalyetlerimize devam ediyor, kendi karbon ayak izimizi azaltma yönünde kararlı adımlar atıyoruz.

Bugün sizler için sağlıklı çözümler üretirken gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.