ARTEMİZ İLKELERİ

Artemiz, ilkeleri ve hedefleri ile özgün bir kuruluştur.

  • Yeni hizmetlerin öncülüğünü yapmak: Artemiz, vermekte olduğu hizmet

         anlamında pozitif değişiklikler getirmesi; geliştirilmiş hizmet aktarımı ve kalitesi; iyi      eğitilmiş ve motive edilmiş personeli ve toplam maliyet tasarrufu ile     sektörde sadece iyi olduğu için daha iyi değil, daha iyi olduğu için en iyidir.

  • Müşteri odaklı olmak: hizmet etme hedefimizin her yönü ile yakından

         ilgilendiğimizi ifade eder.

  • Çalışanların gelişimine yardımcı olmak: Bireyin saygınlığının yarın, bugün

         olduğundan daha fazla olması için çalışmaya önem verdiğimizi ifade eder.

  • Mükemmeliyetçi olmak: Bugünün çözümlerinin yarının ihtiyaçlarına cevep

         veremeyeceğini; sürekli gelişme için çaba harcamamız gerektiğini ifade eder.

  • Sürekli büyümek: Yukarıda belirtilen maddeleri yüksek bir performans

         olmadan yapamayacağımızı ifade eder.