DEZENFEKSİYON

DEZENFEKSİYON

Yaşamın temeli olan mikroorganizmalar çevremizin görünmeden var olan doğal bir parçasıdır. Ancak bakteri, mantar, virüs olarak isimlendirilen diğer mikroorganizmalar salgın hastalık oluşumuna sebebiyet vermektedir. Ortam dezenfeksiyonu uygulamaları, güncel risk oluşturan her türlü virus (örn. covid-19), bakteri ve mantar formlarına karşı etkilidir.

Dezenfeksiyon uygulamalarımız ile toplu yaşam alanları temizlik yöntemleri ile gelinebilecek noktanın daha ötesine taşınır.

Dezenfeksiyon uygulamaları ortamdaki patojenik organizmaların bertaraf edilmesi için yapılmaktadır. Uygulamaların en temel amacı tüm kapalı alanlarda var olan patojen dozunu en düşük düzeye çekerek enfeksiyon riskini en aza indirmektir. Dezenfeksiyon uygulamalarının etkinlik süresi kullanılan kimyasalın bileşenlerine ve ortam hacmine göre farklılık göstermektedir. Dolayısı ile, alan özelliklerine uygun olarak doğru ürün ve doğru cihazla toplu yaşam alanlarının periyodik olarak (ortam hacmi ve sirkülasyon oranı dikkate alınarak ayda bir defa ya da daha sık) DEZENFEKTE edilmesi önerilmektedir.

Uygulamalar ULV cihazı kullanılarak, sisleme (kuru buhar) yöntemiyle, mikron küçüklügünde yapılmaktadır. Böylelikle havada çok uzun süre asılı kalabilme niteliğine kavuşacak olan dezenfektan partikülleri ortamda nefes yolu ile bulaşma ihtimali yüksek olan hastalık yapıcı mikroorganizmaları yok etme ve ortamı hijyenik hale getirme özelliği gösterebilir.

Uygulama sonrasında çok daha temiz bir ortama sahip olunarak daha sağlıklı bir yaşam elde edilebilmektedir.