DUYURULAR

Hizmet Sektörü ve Sektörde Tesis Yönetim Hizmetlerinin Yeri

   HİZMET SEKTÖRÜ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE TESİS YÖNETİM HİZMETLERİNİN YERİ

Hizmet, insan ve makineler tarafından insan gayreti ile üretilen ve üretildiği yerde tüketilen bir iş, performans ve çabadır. Bu anlamda hizmet,  tüketicilere zaman, yer, biçim ve psikoloji bakımından yarar sağlayan ekonomik faaliyetler olarak tanımlanabilir (Kotler, 2001, s.291).

Hizmet statik değil, dinamiktir: Hizmet fiziksel ürünler ya da objelerin boyutları anlamında  somut olarak ölçülemez. Hizmet organizasyonunda emek ve özveri faaliyetin etkinliğini, verimliliğini sağlayan temel kaynaklardır. Bu alanda hizmet kalitesinin / performansın artırılması sürekli personel eğitimi ile bilgi ve deneyimin artırılması ile mümkün olabilecektir. 

Hizmet stoklanamaz: Hizmet sunulduğu an tüketilir. Hizmette eş zamanlı üretim ve tüketim söz konusudur; ayrılmazlık esastır. Bu nedenle hizmet sağlayıcı ile müşteri daima etkileşim halindedir. Müşteri aynı zamanda hizmet üretim sürecinin bir parçası olmaktadır.

Kalite değerlendirmesi hizmet sunumu ile beraber değerlendirilebilir:  Hizmetler oluşturulur ve sunulur. Müşteri hizmetin değerini ve niteliğini ancak hizmetin alınma ve tüketilme sürecinde  değerlendirebilir. Dolayısı ile hizmet heterojendir denilebilir. Hizmetin değerlendirilmesinde hizmetin içeriği, hizmet sunan kişi/kişiler, müşteri ve zaman temel etkenlerdir.

Hizmet performanstır: Hizmet temelinde aktif olarak insan vardır. İnsan unsurunun çok etkili olduğu bu sektörde hizmet sunan kişilerin uzmanlığı çok önemlidir.

Hizmetler talep doğrultusunda oluşur: Talepler anlık, programlı ve sürekli olmak üzere değişiklik gösterebilmektedir. Gelen talebe uygun hizmet zamanında müşteriye sunulmalıdır.

Hizmet iletişimdir: Hizmet bir yönden de insanlar arası ilişkiler ile ilgilidir. Düzgün ve doğru bir iletişim, doğru hizmet sunmanın başında gelmektedir. Yani hizmet sektöründe insan varlığı kesin ve kaçınılmaz bir zorunluluktur (Sayım, F., Aydın, V.).

Tüm bunların yanında insan faktörünün performansını son derece önemli şekilde etkileyecek / yönlendirecek olan ise doğru zamanda, doğru yerde, doğru malzeme ve ekipmanların kullanılıyor olmasıdır. Hizmet sağlayıcı, hizmetin ana parçası olan personellerine uygun, ergonomik malzeme, ekipmanı sağlamalıdır. Hizmeti sunan personel araç-gereç ve hizmetin oluşturulduğu fiziksel ortam ile etkileşim halinde olacaktır. Bu da kişinin performansını belirleyecektir. Güvenli ve sağlıklı iş ortamı, güleryüzlü bir ekip, doğru bir iş planı ile maksimum kalite ve verimlilikte bir hizmet sunmak oldukça kolay ve keyifli olacaktır.

Hizmet sektörünün içerisinde bulunan ve önemli bir paya sahip olan tesis yönetim hizmetleri, inovatif ürünler ve teknolojinin yön verdiği dünya ticaret ve ekonomisinde gün geçtikçe daha da önem kazanmakta ve büyüme göstermektedir. Bu gelişmenin tabanında tüketicinin arzu ettiği tüm ürün ve hizmetlere teknolojinin etki etmesi; hizmet ve üretim faaliyetlerinin karmaşık süreçler içermeye başlaması bulunmaktadır. Dolayısı ile tüm işletmelerde belirli birimlerin alanında uzmanlaşmış firmalara devredilmesi; hizmetlerin taşere edilmesi söz konusudur.

Şehirlerdeki kentleşme ve sanayilemşe ile beraber 1990’lı yılların başından itibaren başlayan dikey binalar, plaza ve alışveriş merkezi inşaatları son 20 yılda yayılarak hızlanmış; emlak ve konut projelerinin gelişmesi ile de tesis yönetimi için önemli bir pazar oluşmuştur. Günümüzde özellikle AVM’ler ile iç içe bulunan ofis ve rezidanslar; hazır ofisler gibi yapılanmalar ile paralel olarak insan kaynakları, teknik, temizlik, güvenlik, yasal yükümlülükler gibi etkenlerin tek bir kuruluşta toplanması tüketicilere önemli avantajlar sunmaktadır.

TÜİK verilerine göre %41.7 lik bir oran ile girişim sayısı ve %36.8 lik bir oranla ise istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturmaktadır. Sektörde meydana gelen gelişmeler ile her iki alandaki bu oranlar gün geçtikçe daha da yükselmiştir ve gelecek yıllarda da önemli bir artış gösterecektir.

İstihdam payının en yüksek olduğu hizmet sektörünün bir parçası olmasından gurur duyduğumuz firmamız ARTEMİZ Tesis Yönetim Hizmetleri 18 yıldır sektördeki gelişmeleri takip ederek; öncelikle insana verdiği değer ile sektörün önde gelen kuruluşlarından olmuştur.

Mutlu, güleryüzlü çalışan, sağlıklı ekip ve kaliteli iş anlayışına sahip olan şirketimiz Türkiye genelinde çözüm ortaklarına temizlik, güvenlik, ilaçlama, personel tedarik/bordrolama hizmetleri sunmaktadır. Kaliteli hizmet sağlanmasında öncelikli etken olan ve sektöre nitelikli eleman kazandırmak amacı içeren personel eğitimleri teknik eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri olmak üzere tarafımızdan işe başlangıç ve devamında sunulmaktadır.

Sonuç olarak, gün geçtikçe ülke ekonomisi, sanayileşme ve kentleşmenin gelişimi ile doğru orantılı olarak büyümekte olan hizmet sektörü aynı zamanda tüm diğer sektörlerin de bir alt dalını oluşturmaktadır. İnsanların yaşam kalitesini ve refahını artırmakta; binalarda iyileşme, koruma ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında etkili olan tesis yönetim hizmetleri de sektördeki önemini korumaya ve artırmaya devam edecektir. ARTEMİZ de bu gelişmeler ile birlikte hizmet sektörünün tüm bileşenlerini gözeterek, hergün daha da gelişerek ve  maksimum kalite ile hizmet sunarak sektörde var olmaya; topluma fayda sağlamak, istihdamı artırmak adına çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edecektir.

Tesis yönetim hizmetlerinde ARTEMİZ’i tercih eden tüm çözüm ortaklarımıza teşekkür ederiz. İhtiyacınız olan her türlü çözüme ulaşabilmeniz için temas noktanız Artemiz Müşteri Temsilcileri’dir.

 

Reeferanslar:

Kotler, P. A. (2001) The Principles of Marketing. New Jersey: Prentice Hall.

TUIK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri

Sayım, F. & Aydın V. Hizmet Sektörü Özellikleri ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri ile Etkileşimine Dair Bir Çalışma.

 

 

 

Hizmet Sektörü ve Sektörde Tesis Yönetim Hizmetlerinin Yeri